Toimintakertomus vuodelta 2001

 

Vuosi 2001 oli Pohjois-Suomen Kemistiseura ry:n kolmaskymmenesyhdeksäs toimintavuosi. Seuran johtokunnan puheenjohtajana on toiminut Prof. Osmo Hormi, varapuheenjohtajana FM Mikko Pitkänen, sekä muina johtokunnan jäseninä FT Leeni Hirsivaara ja FM Nina Seppälä. Seuran sihteeri/taloudenhoitajana on toiminut FM Mari Ylikunnari. Toimintavuoden aikana on pidetty vuosikokous ja syyskokous, lisäksi johtokunta on kokoontunut viisi kertaa.

 

FT Marja Lajunen on edustanut seuraa Suomalaisten Kemistien Seuran hallituksessa sekä Suomen Kemian Seuran edustajistossa (varajäsen) ja hallituksessa. Oulun yliopiston rehtori Lauri H.J. Lajunen on edustanut seuraa Suomen Kemian Seuran edustajistossa prof. Risto Laitinen varajäsenenään.

 

JÄSENISTÖ

 

Seuran jäsenmäärä vuoden 2001 lopussa oli 369, joista varsinaisia jäseniä oli 283 ja nuoria jäseniä 86. Vuonna 2001 seuraan hyväksyttiin 2 uutta varsinaista jäsentä ja 11 uutta nuorta jäsentä. Seurasta on eronnut 2 jäsentä.

 

Uudet varsinaiset jäsenet:

Rinna Kangas, Tiina Ronkainen

 

Uudet nuoret jäsenet:

Sari Bergström, Teemu Halonen, Heikki Hellman, Mika Körkkö, Heli Leinonen, Antti Luukkonen, Jutta Lindholm, Sara Remes, Sari Taskila, Matti Vaismaa, Mari Ylikunnari

 

Vuoden 2001 kannattajajäseninä ovat olleet:

Merck Eurolab Oy                    Oriola Oy

Rautaruukki Oyj                      AvestaPolarit Stainless Oy

Tamro MedLab Oy                    Kemira Chemicals Oy

Eka Chemicals Oy                    Arizona Chemical Oy

Hormos Medical Oy Ltd              YA-Kemia Oy/Sigma-Aldrich

 

TOIMINTA

 

Vuoden 2001 toiminnan aloitti Vuosikokous, joka pidettiin 16.3. Valio Oy:n henkilöstöruokalan tiloissa, ja siihen osallistui 44 jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, mm. edellisen vuoden tuloslaskelma ja toimintakertomus. Kokousesitelmän piti Teuvo Maunula Kemira Metalkat Oy:stä aiheesta ”Räätälöidyt katalyytit, ratkaisu tulevaisuuden pakokaasunormeihin”. Kokouksen jälkeen tilaisuus jatkui perinteisenä klubi-iltana, jossa illallisen tarjosi Tamro MedLab Oy. Illan isäntinä toimivat Pentti Kumpulainen, Marja-Leena Rannikko ja Anneli Haltamo.

 

Kevättapahtumana järjestettiin työpajatyyppinen täydennyskoulutus kemianopettajille yhteistyössä Suomalaisten Kemistien Seuran Kemianopetuksen jaoston kanssa. Koulutuksen aiheena oli ”Green Chemistry & Kitchen Chemistry”. Tilaisuuteen osallistui 11 opettajaa.

 

SKS järjesti paikallisseuratapaamisen 20.8. Helsingissä. Tapahtumaan osallistui PSKS:sta seuran puheenjohtaja ja sihteeri.

 

Syystapahtumana järjestettiin Valenssi ry:n kanssa yhteistyössä PSKS:n 40- ja Valenssin 35-vuotisjuhlat. Juhla jakautui kahteen osaan: päivällä olevaan vuosijuhlaseminaariin ja illalliseen Ravintola Edenissä. Vuosijuhlan yhteydessä julkaistiin vuosijuhlalehti.

 

Vuoden 2001 toiminnan päätti syyskokous 22.11. Upseerikerholla Oulun kaupungin kasarmilla. Osallistujia oli 23 henkilöä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, mm. toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2002, sekä suoritettiin henkilövalinnat seuran luottamustehtäviin. Vuoden 2002 johtokunnan jäseniksi valittiin FM Mikko Pitkänen, FM Nina Seppälä, FM Mari Ylikunnari, Dos Jorma Jalonen ja FK Maarit Lahtinen. Vuoden 2002 tilintarkastajiksi valittiin Ari Tolonen ja Jouko Uusitalo. Varatilintarkastajiksi valittiin Marko Hietikko ja Aslak Suopanki. Kokousesitelmän piti Pekka Räsänen Tutkimus- ja innovaatiopalvelut, Oulun yliopistolta aiheesta ”Keksinnön suojaaminen teollisoikeudella”. Esitelmän jälkeen vietettiin perinteinen klubi-ilta, jossa iltapalan tarjosi YA-Kemia Oy/ Sigma-Aldrich. Illan isäntänä toimi Mikko Strömmer.

 

HUOMIONOSOITUKSET

 

Pohjois-Suomen Kemistiseuran stipendi ylioppilaskirjoituksissa reaalikokeen kemian kysymyksissä parhaiten menestyneelle pohjois-suomalaiselle opiskelijalle myönnettiin tänä vuonna Muhoksen lukiosta kirjoittaneelle Päivi Valkoselle. Stipendin arvo oli 1000 mk ja se luovutettiin lukukauden päättäjäistilaisuudessa.

 

Pohjois-Suomen kemistiseura on muistanut keväällä 2001 eläkkeelle jäänyttä Prof. Erkki Rahkamaata PSKS:n logoa kuvaavalla taululla.

 

Seura ei ole jakanut viirejä vuoden 2001 aikana.

 

TALOUS

 

Seuran tilinpäätös vuodelta 2001 osoittaa voittoa 3 028,97 markkaa. Vuoden lopussa seuran pankkisaatavat ja käteiskassa olivat yhteensä 13 916,97 markkaa eli 2 340,67 euroa. Seuralla ei ole velkaa.

 

Seura kiittää kannattajajäseniä ja Suomen Kemian Seuraa toiminnan tukemisesta.

 

Oulussa 18.1.2002

 

___________________                ___________________

Osmo Hormi                              Mari Ylikunnari

puheenjohtaja                          sihteeri

Aikaisempia toiminta-kertomuksia

Made with Namu6